میراث زمین

دانشجویان باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

اعداد یونانی!!!!


1=I

2=II

3=III

4=IV

5=V

6=VI

7=VII

8=VIII

9=IX

10=X

11=XI

12=XII

13=XIII

14=XIV

15=XV

16=XVI

17=XVII

18=XVIII

19=XIX

20=XX

25=XXV

30=XXX

40=XL

44=XLIX

50=L

55=LV

60=LX

65=LXV

70=LXX

75=LXXV

80=LXXX

85=LXXXV

90=XC

95=XCV

100=C

195=CXCV

200=CC

255=CCLV

300=CCC

347=CCCXLVII

400=CD

500=D

600=DC

700=DCC

800=DCCC

900=CM

1000=M
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 9 دی‌ماه سال 1389 ساعت 12:53 ق.ظ | نویسنده: پویا کشاورز | چاپ مطلب 2 نظر